Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, de meest recente versies van de volgende (algemene) voorwaarden van toepassing, met dien verstande dat met uitsluiting van enige in de onderstaande voorwaarden opgenomen jurisdictiebepalingen en arbitrale bedingen, de Rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd is kennis te nemen van enig geschil waarbij wij partij zijn:


Voornoemde algemene voorwaarden zijn in te zien en kunnen als pdf worden opgeslagen door op de link van de voorwaarden te klikken en worden op verzoek kosteloos toegezonden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden gehanteerd door de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.